Welcome to Oddział PTTK Łódź-Polesie im. prof. Jana Dylika

sie.
19

Zarząd Oddziału PTTK Łódź - Polesie wznawia z dniem 08.05.2021 roku działalność statutową w zakresie organizacji ogólnodostępnych imprez turystyki pieszej na świeżym powietrzu. Imprezy organizowane przez Koła i Kluby mogą odbywać się w grupach o liczbie uczestników nie przekraczającej 25 osób wraz z prowadzącym, z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych (maseczki, odległości).
 
Nadal zamknięty jest Dom Kultury "502" i środowe dyżury członków zarządu oddziału są zawieszone.
 
Zawieszone są  do odwołania wszystkie spotkania Kół, Klubów i Komisji na terenie Domu Kultury Widzew 502.
 

Prezes ZO PTTK Łódź-Polesie
Krzysztof Góra
 
 
 

Uprzejmie informujemy,że obecną
siedzibą Oddziału PTTK Łódż-Polesie
im. prof.J.Dylika jest

Dom Kultury "502", ul.A.Sacharowa 18
 

 
 
Komunikat  Zarządu Głównego PTTK w Warszawie z dnia 9.11.2020 r. dotyczący przełożenia wyborów w Oddziałach, kołach, klubach w związku z pandemią COVID-19
LINK
 
 
 

 

 
 
KONKURSY O TEMATYCE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
W związku z dokonaną oceną prac konkursowych dokonaną w dniu 30.11.2020, uzupełnieniem i wyjaśnieniem kwestii formalnych, poniżej przedstawiamy wyniki 1 konkursu.
Lista laureató - KONKURS FOTOGRAFICZNY 2020 „WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE JESIENIĄ” ZDJĘCIA CYFROWE WYKONANE W OKRESIE JESIENNYM DOTYCZĄCE MIEJSCA ZWIĄZANEGO Z TURYSTYKĄ KWALIFIKOWANĄ, W TYM PIESZĄ LUB KRAJOZNAWSTWEM

W związku z dokonaną oceną prac konkursowych dokonaną w dniu 30.11.2020, uzupełnieniem i wyjaśnieniem kwestii formalnych, poniżej przedstawiamy wyniki 5 konkursów.

Lista laureatów - KONKURS NA AMATORSKI FILM DOTYCZĄCY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ, W TYM PIESZEJ I KRAJOZNASTWA - CIEKAWE MIEJSCA I LUDZIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM (EDYCJA 2020)
Lista laureatów - KONKURS "KRÓTKI KOMIKS O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ DOTYCZĄCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" (EDYCJA 2020)

Lista laureatów - KONKURS NA PLAKAT O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ DOTYCZĄCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (EDYCJA 2020)

Lista laureatów - KONKURS NA PLAKAT O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ DLA ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻY W WIEKU 10 -18 LAT DOTYCZĄCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (EDYCJA 2020)

Lista laureatów -  KONKURS NA NOWĄ TRASĘ WYCIECZKI PIESZEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO, OPOCZYŃSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO
 
UWAGA! W dniu 19.11.2020 r. dokonaliśmy aktualizacji regulaminów wydłużając terminy składania prac i zgłoszeń konkursowych do dnia 25.11.2020 r. termin oceny nie wcześniej niż 26.11.2020 r. Wprowadziliśmy też dodatkowy sposób zgłoszenia pracy - poprzez specjalnie utworzony profil na portalu społecznościowym Facebook. Ze względu na zamknięcie i ograniczony dostęp do placówek kultury (organizator konkursu ma siedzibę w Domu Kultury "502") zalecamy przesyłanie prac na adres mailowy podany w regulaminie lub na zamieszczenie ich (lub linku) na specjalnie utworzonym profilu na portalu Facebook.

 
Oddział PTTK informuje o ogłoszeniu nowych konkursów w ramach projektu Inicjatywa RUSZ SIĘ Z ŁODZI - aktywność, integracja, współpraca w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, pieszej”, realizowanego przez Organizatora we współpracy z Domem Kultury „502” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 

KONKURS NA AMATORSKI FILM DOTYCZĄCY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ, W TYM PIESZEJ I KRAJOZNASTWA - CIEKAWE MIEJSCA I LUDZIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM (EDYCJA 2020)
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza konkurs na amatorski film dotyczący turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa - Ciekawe miejsca i ludzie w województwie łódzkim.
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (PDF)
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (DOC)

 
KONKURS "KRÓTKI KOMIKS O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ DOTYCZĄCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" (EDYCJA 2020)
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza konkurs na krótki komiks o tematyce turystycznej i krajoznawczej dotyczący województwa łódzkiego. Konkurs jest kierowany do mieszkańców łodzi, osób pracujących i uczących się na terenie Łodzi.
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (PDF)
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (DOC)

 
 
KONKURS NA PLAKAT O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ DOTYCZĄCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (EDYCJA 2020)
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza konkurs na plakat o tematyce turystycznej i krajoznawczej dotyczący województwa łódzkiego dla mieszkańców łodzi, osób pracujących i uczących się na terenie Łodzi.
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (PDF)
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (DOC)

 
KONKURS NA PLAKAT O TEMATYCE TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ DLA ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻY W WIEKU 10 -18 LAT DOTYCZĄCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (EDYCJA 2020)
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza konkurs na plakat o tematyce turystycznej i krajoznawczej dotyczący województwa łódzkiego. Konkurs jest kierowany do łódzkiej młodzieży (tj. mieszkającej lub uczacej sie na terenie Łodzi) w wieku 10 -18 lat .
REGULAMIN KONKURSU wersja 3 (PDF)
REGULAMIN KONKURSU wersja 3 (DOC)
 
 
KONKURS "ŁÓDZKI NAUCZYCIEL - SZKOLNY LIDER TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA "(EDYCJA 2020)
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza konkurs "Łódzki Nauczyciel - Szkolny lider turystyki i krajoznawstwa". Konkurs jest kierowany do nauczycieli z łódzkich szkół .
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (PDF)
REGULAMIN KONKURSU wersja 2 (DOC)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OPIS DZIAŁAŃ
 
 

ZMIANA REGULAMINU KONKURS FOTOGRAFICZNY 2020 „WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE JESIENIĄ” ZDJĘCIA CYFROWE WYKONANE W OKRESIE JESIENNYM DOTYCZĄCE MIEJSCA ZWIĄZANEGO Z TURYSTYKĄ KWALIFIKOWANĄ, W TYM PIESZĄ LUB KRAJOZNAWSTWEM
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza zmianę regulaminu komkursu. Główne zmiany to wydłużenie czasu konkursu, ograniczenie liczby składanych zdjęć, rozszerzenie możliwości składania zdjęć w konkursie o profil FB.
REGULAMIN KONKURSU wersja 3 (PDF)
REGULAMIN KONKURSU wersja 3 (DOC)
 
 
KONKURS NA NOWĄ TRASĘ WYCIECZKI PIESZEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO, OPOCZYŃSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO
Oddział PTTK Łódź-Polesie ogłasza nowy komkurs dotyczący trasy wycieczki pieszej na terenie powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego z uwzględnieniem uruchamianego połączenia kolejowego na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Drzewica. Termin przesyłania zgłoszeń i koncepcji opisu wycieczki do 28.11.2020 r.
REGULAMIN KONKURSU (DOC)
REGULAMIN KONKURSU(PDF)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OPIS KONCEPCJI WYCIECZKI (DOC)

 
ODZNAKI KRAJOZNAWCZE
 

Regulamin odznaki krajoznawczo - turystycznej "Szlakami miejsc pamięci narodowej"
 
Karta zgłoszenia "Szlakami miejsc pamięci narodowej"
 
Regulamin odznaki krajoznawczo- turystycznej "Szlakami architektury sakralnej w Polsce"
 

Karta zgłoszenia"Szlakami architektury sakralnej w Polsce"
 
 
 

 

Regulamin wycieczek autokarowych
http://lodz-polesie.pttk.pl/sites/default/files/RegulaminWycieczek%20autokarowych%20v%201.pdf

Regulamin wycieczek z dojazdem komunikacją publiczną
http://lodz-polesie.pttk.pl/sites/default/files/RegulaminWycieczek%20pieszych%20v%201_0-1.pdf