Grupa robocza REKONESANS

mrz.
12

W dniu 19.02.2020 r. PTTK Oddział Łódź-Polesie im. Jana Dylika zdecydował o utworzeniu Grupy roboczej „REKONESANS” ds. nowych tras wycieczek pieszych w woj. łódzkim. Inicjatywa ma na celu rozpoznawanie nieodległych, atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo terenów województwa pod względem wprowadzania nowych tras wycieczek pieszych PTTK dla mieszkańców Łodzi z dojazdem komunikacją publiczną oraz rozszerzenie ich oferty. Tereny te powinny posiadać walory historyczne lub/i przyrodnicze. Uwzględnione zostaną obszary województwa, które były dotychczas pomijane przy planowaniu wycieczek, także te wymagające dojazdu z przesiadką i powiaty położone dalej od Łodzi. Inicjatywa zakłada rozpoznawanie wcześniej wytypowanych terenów, tras i możliwości dojazdu przez przedstawicieli klubów PTTK z grupy roboczej (co rozumiemy jako rekonesans). Funkcjonowanie grupy nie koliduje ze stosowaną praktyką rozpoznawania terenów przez poszczególnych przodowników turystyki pieszej, lecz stanowi jej uzupełnienie. Nie wiąże się z powołaniem nowego klubu czy koła. Grupa będzie współdziałać z Komisją Turystyki Pieszej. Rozpoznawanie będzie odbywać się w wybrane soboty, a tylko w wyjątkowych sytuacjach w dni robocze. Zakłada się, że 40% rekonesansów zaowocuje propozycjami nowych tras wycieczek ogólnodostępnych PTTK.

W załączniku zawarto szczegółowe informacje.