KTP "Stonoga"

lt.
3

Prezes klubu: kol. Andrzej Czajka


to jest 100noga

Spotkania klubowe odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 17:30. Zapisy do Klubu Turystów Pieszych „STONOGA”przyjmowane są podczas zebrań.
Przyjmujemy książeczki do weryfikacji odznak turystycznych.

Ze względu na częste zmiany rozkładów jazdy prosimy o sprawdzanie godzin i miejsca odjazdów przed wycieczką.

KALENDARZ IMPREZ KLUBOWYCH 2018 r. poniżej:

[Wycieczki I kwartał]