KTP "Stonoga"

lt.
3

Prezes klubu: kol. Andrzej Czajka


to jest 100noga

Spotkania klubowe odbywają się w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 17:30. Zapisy do Klubu Turystów Pieszych „STONOGA”przyjmowane są podczas zebrań.
Przyjmujemy książeczki do weryfikacji odznak turystycznych.

Ze względu na częste zmiany rozkładów jazdy prosimy o sprawdzanie godzin i miejsca odjazdów przed wycieczką.

 

STRONA KLUBU

 

KWARTALNIK (WYCIECZKI W I KWARTALE 2020)

KWARTALNIK (WYCIECZKI W IV KWARTALE 2019)

 

KWARTALNIK (WYCIECZKI W III KWARTALE 2019)