Władze Oddziału

wrz.
7

Władze Oddziału Łódź-Polesie (XIV kadencji):

Zarząd Oddziału:
Prezes - kol. Krzysztof Góra
Wiceprezes - kol. Mirosława Firmowska-Milewska
Wiceprezes - kol. Antoni Białkowski
Skarbnik   - kol. Barbara Strzelczyk
Sekretarz  - kol. Wanda Fabijańczyk

Członkowie Zarządu:
- kol. Stanisław Burda
- kol. Andrzej Czajka
- kol. Karol Makowski
- kol. Jan Ślewa

Honorowy Prezes Oddziału

- kol. Marek Sobieszczański

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
Prezes - kol. Piotr Podsiadły
Wiceprezes - kol. Marcin Zajączkowski
Sekretarz - kol. Anna Samosiej

Członkowie O K R:
- kol. Alicja Chabik
- kol. Ewa Kembłowska

Oddziałowy Sąd Koleżeński:
Prezes - kol. Jan Zienkiewicz

Członkowie O S K:
- kol. Marek Sobczyński
- kol. Michał Pająk
- kol. Jan Wyrzykowski
- kol. Przemysław Pisera

Oddział PTTK Łódż-Polesie powstał 28 czerwcza 1976 roku. Członkami założycielami naszego Oddziału było 52 członków PTTK. Pierwszym prezesm Oddziału wybrano kol. Marka Polaczka pełniącego fukncję do 1985 roku.

Kolejne kadencje pełnili:
- Marek Polaczek od 28.06.1976 do 20.01.1985 (dwie kadencje),
- Zbigniew Roliński od 20.01.1985 do 4.02.1989,
- Lesław Wojtasik od 4.02.1989 do 23.03.1991,
- Edward Tomczak od 23.03.1991 do 31.12.1991,
- Zarząd Komisaryczny (Hubert Schmidt) od 31.12.1991 do 21.11.1992,
- Edward Kik od 21.11.1992 do 10.03.1998,
- Marek Sobieszczański od 10.03.1998 do 17.03.2013,
- Antoni Białkowski od 17.03.2013 do
04.03.2017,
- Krzysztof Góra 04.03.2017 do chwili obecnej.